CO2-Prestatieladder

Infradijk werkt graag mee aan nieuwe initiatieven en is voorstander van het bedenken van duurzame en innovatieve oplossingen. Waar mogelijk wordt geinvesteerd in duurzamere, schonere machines en middelen.

CO2-reductie is daarom een belangrijk onderdeel van de Infradijk-bedrijfsvoering. Onderdeel daarvan is het behalen van de certificeringe voor de CO2-Prestatieladder, niveau 3.

Over de voortgang van onze eigen CO2-reductie willen wij graag transparant zijn.

Daarom zijn de verschillende verslagen, documenten en doelstellingen om tot CO2-emissiereductie te komen hieronder inzichtelijk.


Inzicht
Inzicht in CO2 is verkregen door alle scope 1, 2 en Business Travel emissies te verwerken in een Carbon Footprint.
Dit is vervolgens geanalyseerd in de CO2-Emissie Inventarisatie conform de eisen in ISO 14064-1.
Onze Carbon Footprint van het referentiejaar 2021: 3.A.1 - Carbon Footprint 2021

Footprint 2022

Reductie

CO2 reductie is altijd een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. Wat we willen bereiken, hebben we benoemd in ons Energie Management Actieplan 2022-2024Transparantie

Om intern en extern onze voortgang met u te delen, stellen we 2x per jaar een nieuwsbrief op. Deze vindt u hieronder:

Initiatieven
Zie ook hiervoor ons document over onze deelname aan initiatieven.


Certificaat:
Hier ons certificaat


SKAO:
Voor meer info, zie ook onze pagina bij SKAO