Diensten van Infradijk

Infradijk is gespecialiseerd in grond-, weg- en waterbouw, bodemsaneringen en projectmanagement. Inmiddels is Infradijk uitgegroeid tot een bedrijf waar nu ruim10 vakmensen met enthousiasme werken. Die groei is een direct gevolg van onze visie; "Kwaliteit voor een lage prijs"

Infradijk is de spreekbuis tussen opdrachtgever en alle instanties, welke te maken hebben met het te bewandelen traject.

  • U als opdrachtgever kunt gebruik maken van deze knowhow
  • Het civieltechnische ontwerp, waarbij wij u kunnen adviseren
  • U kunt het ontwerp door ons laten maken. Uw pakket van eisen (wensen), gecombineerd met de technische en constructieve mogelijkheden, welke getoetst worden aan de geldende voorschriften, zullen leiden tot een verantwoord ontwerp, inclusief het maken van bestek en de bijbehorende tekeningen, waarbij het beschikbare budget niet uit het oog verloren wordt
  • Het verzorgen van de eventueel benodigde vergunningen
  • Het begeleiden van het in uitvoering zijnde werk
  • De uitvoering van het infrastructurele werk

Infradijk is ISO9001 en VCA** gecertificeerd!