Uitgevoerde werken

Nachtegaallaan

Project: Vervangen van twee regenwater rioolputten, 3,5 meter diep, in de wijkontsluitingsweg Nachtegaallaan te Almere-Hout
Opdrachtgever: Gemeente Almere
Werkzaamheden:
- Verwijderen asfaltverharding,
- Drooghouden van de bouwput middels bronbemaling,
- Verkeersmaatregelen i.v.m. doorgaand verkeer Nachtegaallaan en kruisende straten,
- Verwijderen twee betonnen regenwater rioolputten welke tot 3,5 meter diep zijn in twee aparte kruispunten. Zeer beperkte werkruimte,
- Tussenbouwen nieuwe betonputten in het betonnen regenwaterriool,
- Herstellen verzakte aansluitende betonbuizen,
- Aanbrengen tijdelijke verhardingen van betonklinkers rond de vervangen putten i.v.m. zettingen,
- In latere fase verwijderen klinkerverharding en aanbrengen nieuwe asfaltconstructie
Eisen aan uitvoering:
- Zeer gedetailleerd werkplan en verkeersplan,
- Continue garantie verkeersdoorstroming,
- Waarborgen hemelwaterafvoer,
- Werkzaamheden aan 1 put volledig afronden voordat met de volgende kan worden aangevangen

Bekijk foto's

Wissel

Project: Vervangen bestrating van De Wissel in winkelcentrum De Gordiaan te Lelystad
Opdrachtgever: Gemeente Lelystad
Aanneemsom: EUR 128.000,-
Werkzaamheden:
- Opnemen alle oude bestrating in winkelstraat De Wissel en Dukaatpassage,
- Aanbrengen nieuwe gebakken bestrating,
- Aanbrengen van lijngoten
Eisen aan uitvoering:
- Zeer snelle bouwtijd in bestaande winkelstraat,
- Slechte tot geen bereikbaarheid van De Wissel met grote machines,
- Rekening houden met winkels en winkelend publiek,
- Werkzaamheden afstemmen op in aanbouw zijnde winkelpand,
- Coördineren gelijktijdige werkzaamheden aan openbare verlichting

Bekijk foto's

Leeuwerikweg

Project: Herstraten Leeuwerikweg te Almere-Hout 
Opdrachtgever: Gemeente Almere
Werkzaamheden:
- Mechanisch herbestraten klinkerverharding ca. 4500 m2,
- Opnieuw stellen opsluitingen,
- Aanbrengen grasbetonverharding in de bermen,
- Uitvoeren asfaltreperaties in aangrenzende asfaltweg,
- Rechtzagen asfaltweg en aanbrengen fundatie voor grasbetonverharding

Bekijk foto's

Vliegent Hert

Project: Herinrichting van het kruispunt Oostvaardersdijk / Vliegent Hert in Bataviahaven, Lelystad
Opdrachtgever: Gemeente Lelystad
Aanneemsom: EUR 78.000,-
Werkzaamheden:
- Opnemen diverse gebakken bestratingen,
- Opnieuw aanbrengen gebakken bestrating,
- Aanleg van diverse soorten natuursteenverharding

Bekijk foto's

Columbuskwartier

Project: Aanleg van de openbare ruimte van nieuwbouwwijk Columbuskwartier te Almere-Poort
Opdrachtgever: Gemeente Almere
Aanneemsom: EUR 734.000,-
Werkzaamheden:
- Inrichting van de openbare ruimte, zowel civiel als groen,
- Aansluiten riolering van de nieuwbouwwoningen,
- Aanbrengen van nieuwe bestratingen, rijwegen, troittoirs en parkeerplaatsen,
- Aanbrengen betonnen beschoeiing,
- Maken van groenstroken t.b.v. gazon en beplantingen,
- Aanbrengen van beplatingen, bomen en gazon,
- Onderhoud aan groenvoorzieningen
Eisen aan uitvoering:
- Zeer wisselende bouwsnelheid als gevolg van afwerken gebied volgend aan de oplevering van diverse bouwprojecten

Bekijk foto's

Meer artikelen...

Pagina 1 van 3

Start
Vorige
1

Onze gegevens

Infradijk: Uw aannemer in grond-, weg- en waterbouw & projectmanagement
Adres: Zeilweg 7a

   8243 PK Lelystad

Telefoon: +31 320 21 20 72

Fax: +31 320 26 39 87

E-mail: info@infradijk.nl

Onze kwaliteit, uw zekerheid

ISO9001-VCA2 DNV-GL_RGB_rand

Erkend leerbedrijf

Fundeon_leerbedrijf

SEB Certificering

seb