Uitgevoerde werken

Zevenster

Project: Aanleg van de openbare ruimte en schoolplein van school De Zevenster in Lelystad
Opdrachtgever: Gemeente Lelystad
Aanneemsom: EUR 295.000,-
Werkzaamheden:
- Aanbrengen zandophoging drainage en riolering rondom het schoolgebouw,
- Aanbrengen van nieuwe bestratingen, beton en gebakken,
- Maken van groenstroken t.b.v. gazon en beplantingen,
- Aanbrengen van keermuren middels betonnen stapelblokken,
- Aanleg van trapveldjes in drainbeton,
- Aanbrengen van een hekwerk en poorten rondom het schoolplein,
Eisen aan uitvoering:
- Korte bouwtijd van 2,5 maand,
- SEB certificering, aangaande straatwerk,

Bekijk foto's

Project: Reconstructie van de openbare ruimte van woonwijk Archipel, straten 40 t/m 45 in Lelystad
Opdrachtgever: Gemeente Lelystad
Aanneemsom: EUR 449.000,-
Werkzaamheden:
- Opnemen en afvoeren oude bestratingen,
- Verwijderen delen van beplantingen en bomen,
- Ophogen van de verzakte openbare ruimtes met zand,
- Aanbrengen van ca. 10.000 m2 nieuwe bestrating,
- Asfalteren wijkontsluitingsweg,
- Aanbrengen gestrate drempels,
- Herleggen hoofdriolen,
- Herinrichten speelplaatsen,
Eisen aan uitvoering:
- Korte bouwtijd van ca. 5 maanden,
- SEB certificering, aangaande straatwerk,
- Sterkte fasering i.v.m. bereikbaarheid van de straten middels 1 uitweg,

Bekijk foto's

Groot onderhoud Karveel-West, Lelystad

Project: Reconstructie van de openbare ruimte van woonwijk Karveel , straten 45 t/m 60 in Lelystad
Opdrachtgever: Gemeente Lelystad
Aanneemsom: EUR 707.000,-
Werkzaamheden:
- Opnemen en deels afvoeren alle oude bestratingen,
- Verwijderen delen van beplantingen en bomen,
- Ophogen van de verzakte openbare ruimtes met zand,
- Aanbrengen van ca. 35.000 m2 nieuwe bestrating en hergebruik van de oude gebakken klinkers,
- Vervangen van alle grond in plantsoenen,
- Kleinschalig rioolherstel,
- Herinrichten speelplaatsen
Eisen aan uitvoering:
- Korte bouwtijd van ca. 6 maanden,
- SEB certificering, aangaande straatwerk,
- Sterkte fasering i.v.m. bereikbaarheid van de straten,

Bekijk foto's

Karveel-Oost

Project: Reconstructie van de openbare ruimte van woonwijk Karveel , straten 06 t/m 20 in Lelystad
Opdrachtgever: Gemeente Lelystad
Aanneemsom: EUR 527.000,-
Werkzaamheden:
- Opnemen en hergebruiken oude bestrating,
- Verwijderen delen van beplantingen en bomen,
- Ophogen van de verzakte openbare ruimtes met zand,
- Aanbrengen van ca. 25.000 m2 nieuwe bestrating,
- Aanbrengen keerwanden en trapelementen
- Vervangen van alle grond in plantsoenen,
- Kleinschalig rioolherstel,
- Herinrichten speelplaatsen
Eisen aan uitvoering:
- Korte bouwtijd van ca. 5 maanden,
- SEB certificering, aangaande straatwerk,
- Sterkte fasering i.v.m. bereikbaarheid van de straten,

Bekijk foto's

Winkelcentrum Jol

Project: Winkelcentrum Jol
Opdrachtgever: Gemeente Lelystad
Aanneemsom: EUR 292.000,-
Werkzaamheden:
- Opnemen bestaande verharding en groenvoorziening,
- Ophogen terrein en aanbrengen riolering,
- Aanbrengen nieuwe verharding betonstraatstenen en asfalt
- Aanbrengen diverse straatmeubilair
- Aanbrengen betonnen sierelementen
Eisen aan uitvoering:
- Sterk gefaseerde uitvoering,
- Fasering afgestemd op bouwtempo winkelcentrum,
- Bereikbaar houden van omliggende woningen, nieuwe winkels,
- Parkeergelegenheid bieden t.b.v. nieuw geopende winkels

Bekijk foto's

Meer artikelen...

Pagina 2 van 3

2

Onze gegevens

Infradijk: Uw aannemer in grond-, weg- en waterbouw & projectmanagement
Adres: Zeilweg 7a

   8243 PK Lelystad

Telefoon: +31 320 21 20 72

Fax: +31 320 26 39 87

E-mail: info@infradijk.nl

Onze kwaliteit, uw zekerheid

ISO9001-VCA2 DNV-GL_RGB_rand

Erkend leerbedrijf

Fundeon_leerbedrijf

SEB Certificering

seb